تبلیغات
جامعه شناسی - طرح درس روان شناسی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

یکشنبه 1 آبان 1390-04:54 ب.ظاه

هفته

فصل

روز و تاریخ

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت‌های دیگر

مـــهـــر

اول

اول

 

شنبه 6/7/87

 

كلیــات

آشنایی با روان‌شناسی علمی و موضوع روان‌شناسی

استفاده از گچ و تخته و كتاب روان‌شناسی

دوم

اول

 

شنبه 13/7/87

 

 

رویكرد در روان‌شناسی

آشنایی با انواع رویكردها در روان‌شناسی

استفاده از گچ و تخته و كتاب پرسش درس قبل

سوم

اول

 

شنبه20/7/87

رویكرد شناختی و انسان‌گرا

آشنایی با رویكرد شناختی و رویكرد انسان‌گرا

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

چهارم

اول

 

شنبه27/7/87

 

روش‌های تحقیق در روان‌شناسی علمی

روش آزمایش و مطالعات هم‌بستگی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

آبـــــــان

 

اول

 

اول

 

شنبه11/8/87

روش‌های تحقیق در روان‌شناسی علمی و حوزه‌های تحقیق روان‌شناسی

آشنایی با روش مشاهده‌ی طبیعی و حوزه‌های تحقیقی و در روان‌شناسی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

دوم

دوم

 

شنبه 18/8/87

 

مفهوم رشــد

مفهوم و یادگیری و ویژگی‌های رشد

ارائه برگه امتحانی برای طرح سؤالات فصل اول و استفاده از سؤالات از پیش تعیین شده

سوم

دوم

 

شنبه 25/8/87

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی رشد و نظریه و دیدگاه‌های رشد

آشنایی با ویژگی‌های رشد و نظریه و دیدگاه پیاژه

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

چهارم

دوم

 

شنبه 2/9/87

 

دیدگاه‌های رشــد

آشنایی با نظریه روانی ـ اجنماعی اریكسون

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

آذر

 

اول

 

دوم

 

شنبه 9/9/87

 

ویژگی‌ها و خصوصیات رشد دوره‌ی قبل از تولد و دوران كودكی

آشنایی با خصوصیات دوره‌ی قبل از تولد

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

دوم

دوم

 

شنبه 16/9/87

ویژگی‌ها ی دوره‌ی قبل از تولد و دوران كودكی

آشنایی با خصوصیات دوره طفولیت و كودكی اول‌

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

 

سوم

 

دوم

 

شنبه 23/9/87

 

ویژگی‌های دوره‌ی قبل از تولد و دوران كودكی و نوجوانی

آشنایی با خصوصیات دوره‌ی كودكی دوم و نوجوانی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

چهارم

دوم

 

شنبه 30/9/87

 

ویژگی‌های دوران نوجوانی

آشنایی با خصوصیات و ویژگی‌های دوران نوجوانی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب و ارائه‌ی نمونه سؤال

دی

اول

دوم

شنبه 7/10/87

امتحان پایان

تـــرم اول

 

دوم

دوم

شنبه 14/10/87

امتحان پایان

تـــرم اول

 

سوم

دوم

شنبه 21/10/87

امتحان پایان

تـــرم اول

 

چهارم

دوم

شنبه 28/10/87

امتحان پایان

تـــرم اول

 

بسمه تعالی

 درس : روان‌شناسی                                                              طرح درس سالانه                            دبـیرستــان  : غدیـــر

پـایــه : سوم انسانـــی                                  هدف كلـی : آشنایی با روان‌شناسی                  دبیـر مربوطـه : ورمرزیـاری

ماه

هفته

فصل

روز و تاریخ

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت‌های دیگر

بهمــــــــن

 

اول

 

سوم

 

 

شنبه 5/11/87

 

فرآیندهای شناختی

 

تفهیم ادارك ـ احساس

استفاده از گچ و تخته و كتاب و IT

 

دوم

 

سوم

 

شنبه 12/11/87

 

 

قشر خاكستری و توجه

آشنایی با لوب‌هایچندگانه قشر خاكستری و انواع توجه

استفاده از گچ و تخته و كتاب پرسش درس قبل

 

سوم

سوم

 

 

شنبه19/11/87

 

انواع توجه

آشنایی با گلوگاه شناختی و انواع توجه

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

 

چهارم

سوم

 

 

شنبه26/11/87

 

عوامل مؤثر در توجه پراكنده

آشنایی با انواع عوامل مؤثر در توجه پراكنده و حافظه

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

اسفنــــــد

 

اول

 

سوم

 

شنبه3/12/87

 

اصول مهم در حافظه

آشنایی با اصول مهم در حافظه

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

 

دوم

 

سوم

 

شنبه10/12/87

 

انواع حافظه

آشنایی و تفهیم انواع حافظه و ساختارهای مغزی حافظه

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

 

سوم

 

سوم

 

 

شنبه 17/12/87

 

سیستم زبان

آشنایی با اشكال سیستم زبان و شنیدن

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب

 

 

چهارم

 

 

سوم

 

 

 

 

شنبه 24/12/87

 

 

گفتن ، خواندن ، نوشتن

آشنایی با سیستم زبان از جمله گفتن و خواندن و نوشتن و نواحی مغزی زبان

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب و ارائه نمونه سؤالات جهت تكلیف نوروزی

فـــروردیـــــن

اول

 

شنبه 1/1/88

تعطیلات نوروزی

 

 

دوم

 

شنبه 8/1/88

تعطیلات نوروزی

 

 

سوم

 

چهارم

شنبه15/1/88

 

سلامت روانی و اختلال روانی

آشنایی با عوامل ریسك رفتاری و روان‌شناسی سلامت

استفاده از گچ و تخته و كتاب و مرور سؤال‌های نوروز

 

چهارم

 

چهارم

 

شنبه 22/1/88

 

سلامت روانی و فشار روانی

آشنایی با سلامت روانی و فشار روانی و عوامل آن و ویژگی‌های شخصیتی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب  

اردیبـــــهشت

اول

چهارم

شنبه 29/1/88

واكنش در برابر ناكامی و تعارض

تفهیم انواع واكنش‌ها در برابر ناكامی و تعارض و انواع آن

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب 

 

دوم

 

چهارم

 

شنبه 5/2/88

 

مقابله با فشار روانی

تفهیم مقابله با فشار روانی و اختلال روانی واختلال اضطرابی و اضطراب فراگیر

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب 

 

سوم

 

چهارم

 

شنبه12/2/88

 

انواع اختلال اضطرابی

 

آشنایی با اختلال اضطرابی هراس و وسواس فكری ـ عملی و اختلال خلقی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب 

چهارم

 

چهارم

 

شنبه 19/2/88

 

درمان اختلالات روانی

آشنایی با درمان انواع اختلالات روانی

پرسش درس قبل و استفاده از گچ و تخته و كتاب 
تاریخ آخرین ویرایش:- -