تبلیغات
جامعه شناسی - نمونه سوالات مفهومی فصل 2 روانشناسی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

دوشنبه 16 آبان 1390-08:35 ب.ظ1 – یك تعریف جامع و كلی از مفهوم «رشد» را ارائه دهید.

به تغییرات پی در پی و منظمی گفته می شود كه از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ اتفاق می افتد.    2 – تفاوت دو فرایند مهم یعنی رسش و یادگیری در چیست؟

رسش نوعی آمادگی زیستی است كه مبتنی بر یك نقشه ی ژنتیك می باشد. انسان نیز كه رشد خود را از رحم مادر شروع می كند دارای برنامه ی رشد طبیعی و منظم است كه شرایط محیطی بر آن اثر می گذارد.
اما یادگیری فرآیندی است كه بر اثر تجربه پیش می آید و تغییراتی نسبتاً دائمی در احساس، تفكرو رفتار خود ایجاد می كند.
   3 – سه هدف عمده مطالعه در روان شناسی رشد را نام ببرید:

1. توصیف رشد
2. تبیین رشد
3. بهینه سازی
   4 – كودكان در چه مواردی الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می دهند؟

علائق، ارزشها، توانایی ها    5 – بحث بهینه سازی رشد به چه كودكانی كمك می كند؟

كودكان و نوجوانانی كه دارای اختلالات یادگیری هستند و یا‌ آنهایی كه دارای مهارت های اجتماعی و هیجانی كافی در ارتباط با هم سالان خود نیستند.    6– اصل تغییر و پیوسته در مفهوم رشد به چه معناست؟

متخصصان رشد عقیده دارند كه انسان همیشه در حال تغییر است و فرد بزرگسال نیز می تواند مهارت های جدیدی را كسب كند و علائق و آرزوهای متفاوتی داشته باشد ولی تنها چیزی كه در او ثابت می ماند اصل تغییر است.
از طرف دیگر رشد طی مراحل مختلف و مداوم صورت می گیرد و در مراحل مختلف زندگی به صورت پیوسته اتفاق می افتد.
   7 – انعطاف پذیری در رشد یعنی چه ؟

انعطاف پذیری به معنای ظرفیت داشتن انسان برای تغییر در مقابل تجربیات مثبت یا منفی زندگی است.    8 – نظریه های رشد بیشتر در چه زمینه هایی با هم تفاوت دارند؟

اختلاف نظر در تعریف انسان ، تأثیر بیشتر یا كم تر یكی از دو عامل طبیعت (آمادگی زیستی و فیزیولوژیك) یا تربیت (یادگیری) نقش انسان در رشد و تعیین مراحل رشد.    9 – دو نظریه پرداز مهم در زمینه رشد را نام ببرید.

پیاژه ( با نظریه های شناختی) و اریكسون (با نظریه های روانی – اجتماعی)    10 – از دیدگاه پیاژه هوش به چه معنایی است؟

هوش یك فرآیند اساسی زندگی است كه به انسان كمك می كند تا خود را با محیط سازگار كند. یعنی فرد قادر است خود را با تقاضاها و شرایط محیط كنونی اش هماهنگ كند.    11- سلامت روانی از دیدگاه اریكسون چگونه تأمین می شود؟

اریكسون بر این عقیده بود كه شخصیت افراد طی مراحل مختلف رشد می كند و رشد او به تكامل می رسد. به نظر او كودك باید در هر مرحله از رشد خود بحران ها و تعارضهایی را بطور موفقیت آمیز حل كند تا برای مرحله ی بعدی آمادگی كافی داشته باشد. حل این بحران ها و تعارضها این امكان را برای وی فراهم می سازد تا با مسائل بزرگتری كه جنبه ی روانشناختی دارند روبرو شود و سلامت روانی خود را تأمین كند.    12– پدیده بحران چه تأثیری بر رشد می گذارد؟

منظور از بحران یك نقطه ی عطف است كه در مرحله ای از زندگی انسان بوجود می آید مرحله ای كه هم دشوار است و هم امكان غلبه بر آن وجود دارد بحران تجربه های روانی متضادی را در مراحل مختلف رشد برای فرد ایجاد می كند یكی او را به پیش می برد و دیگری او را به عقب می راند.    13 – برجستگی نظریه ی اریكسون در چیست ؟

1 . او رشد را فقط به دوره كودكی و نوجوانی محدود نمی كند و معتقد است كه رشد تا پایان عمر ادامه دارد
2. موفقیت در هر مرحله از رشد در مراحل بعدی بسیار مؤثر است
3. هر چند كه جبران وظایف و خصوصیات مراحل قبل سخت و دشوار است ولی امكان پذیر است.
   14 – ویژگیهای مهم رشد در دوره نوجوانی چیست؟

1 – رشد جسمانی
الف - سن بلوغ
ب – رشد ناگهانی
ج – رشد اندام های داخلی
د – رسش جنسی

الف – سن بلوغ شامل : جنس – وراثت – عامل جغرافیایی فرهنگی – ساختمان بدن – وضعیت تغذیه و سلامت – روابط عاطفی و اجتماعی

2 – رشد شناختی :
الف – تفكر فرضیه سازی
ب – استدلال قیاسی
ج – تفكر درباره خود : شامل : ویژه گی شكست ناپذیری – ویژگی قهرمان سازی
د - استدلال اخلاقی شامل :
مرحله قبل از قراردادی – مرحله قراردادی – مرحله مافوق قراردادی

3 – رشد روانی اجتماعی :
الف – تعریف خود
ب – نقش والدین در تعریف خود
ج – نقش گروه هم سالان در تعریف خود

15 – در شروع سن عادت ماهانه چه تفاوتی میان خواهران دوقلوی دو تخمی و یك تخمكی است؟
خواهران دوقلوی تخمكی عادات ماهانه را به طور متوسط با 13 ماه فاصله از یكدیگر شروع می كنند، دو قلوهای یك تخمكی به طور متوسط تنها حدود 3 ماه با یكدیگر فاصله دارند.

16 – چه ارتباطی میان روابط عاطفی و اجتماعی و بلوغ زودرس یا دیررس در دختران می باشد؟
مطالعات نشان داده است كه هر چه روابط عاطفی سردتر، فشارهای روانی خانوادگی بیشتر و فاصله های عاطفی بین نوجوان و والدین بیشترباشد بلوغ زودتر اتفاق می افتد. همین عوامل ممكن است موجبات دیررسی بلوغ خصوصاً در پسران را نیز بوجود آورد.

17 – برای رشد استخوان ها و ماهیچه ها چه ویتامینهایی مورد نیاز است ؟
كلیسیم ، آهن و روی

18 – رسش جنسی به چه صفاتی مربوط می شود؟
1. صفات اولیه جنسی
2 . صفات ثانویه جنسی

19 – صفات ثانویه جنسی را شرح دهید:
صفات ثانویه جنسی تغییرات بدنی و جنسی هستند كه مستقیماً به تولید مثل و باروری مربوط نمی شوند بلكه فقط علائم مشخص برای رشد جنسی به حساب می آیند.

20- تفاوت بلوغ دیررس و زودرس در دختران و پسران چیست؟
برای دختران، بلوغ زودرس دشوارتر از بلوغ دیررس است. زیرا انتظارات و توقعات اجتماعی بیشتر بر آنها تحمیل می شود. و این در حالی است كه اگر چه آنها با بلوغ جنسی زودتری رو به رو بوده اند ولی به لحاظ روانی – اجتماعی هنوز به رشد كافی دست نیافته اند. در مقابل برای پسران بلوغ دیررس دشوارتر از بلوغ زودرس است زیرا یكی از معیارهای مهم در پذیرش گروه هم سالان و روابط دوستانه با دیگران قدرت جسمانی و رشد جنسی است ولو اینكه یك نوجوان به لحاظ شناختی ، روانی ، اجتماعی از رشد مناسبی برخوردار باشد.

21 – یكی از امكاناتی كه تفكر فرضیه سازی برای نوجوان فراهم می كند شرح دهید:
تفكر فرضیه سازی این امكان را برای نوجوان فراهم می كند كه هر فرضیه ای را در نظر بگیرد و آنرا بیازماید حتی اگر به آن فكر و باور نداشته باشد و یا آن فكر منطبق بر واقعیت نباشد.

22- تفاوت استدلال استقرایی و استدلال قیاسی چیست؟
كودكان دبستانی دارای استدلال استقرایی هستند یعنی از داشن موجود خود كه حاصل مشاهده ی واقعیات عینی و تجربیات مشخص آنهاست به نتیجه گیریهای كلی – درباره اشیاء افراد و حوادث طبیعی دست می زنند. ولی در دوره نوجوانی وقتی تفكر فرضیه سازی در نوجوان رشد پیدا می كند، استدلال قیاسی ( نتیجه گیری از كل به جزء ) بوجود می آید.

23 – نوجوان به چه دلایلی از خود كاذب استفاده می كند؟
1. اینكه خود واقعی او مورد قبول دیگران نباشد.
2. اینكه رضایت و خشنودی دیگران را بدست آورد
3. اینكه خودهای مختلف را مورد آزمایش و تجربه قرار دهد تا خود واقعی و مناسبی را برای خود پیدا كند.

24 – نوجوان چه «خودی» را در تعیین هویت مناسب باید پیدا كند؟
او باید به انتخاب آگاهانه و خردمندانه دست بزند و خودی را انتخاب كند كه با توانایی ها و نتظارات واقعی او سازگاری داشته باشد.
25 – كسانی كه به هویت واقعی خود رسیده اند چه خصوصیاتی دارند؟ 5 مورد ذكر شود؟
دارای اضطراب متوسط،احساس عشق به والدین و حمایت از آن ها، عزت نفس ، هویت اخلاقی قوی ، پیش داوری و تعصب كم و استدلال اخلاقی ما فوق قراردادی و ...

26 – چگونه میان دو رویكرد والدین و فرزندان تعارض و بی اعتمادی بوجود می آید؟
والدین تفاوت های میان خود و فرزندانشان را كوچك می شمارند و نوجوانان این تفاوت ها را بیش از حد بزرگ می كنند این دو نوع رویكرد ممكن است تعارض و بی اعتمادی را بین والدین و نوجوانان تشدید نماید.

27 – گروه هم سالان و دوستان چگونه در رسیدن به خود واقعی یاری می رسانند؟
آنان می توانند به عنوان آیینه ای برای ظرفیت ها و توانایی ها و علائق نوجوان به شمار روند و در بسیاری از نگرانیهای والدین نیز از جانب دوستان و نوجوانانشان می باشد.
تاریخ آخرین ویرایش:- -