تبلیغات
جامعه شناسی - سوالات فصل 4 سلامت روانی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

دوشنبه 16 آبان 1390-08:49 ب.ظ1 – عوامل ریسك رفتاری چیست؟

عوامل ریسك رفتاری به رفتارهایی گفته می شود كه باعث افزایش ضریب ابتلا به بیماری ، صدمه، آسیب و یا مرگ زودرس می شوند.    2 – هدف روان شناسی سلامت چیست؟

هدف روان شناسی سلامت مصرفی رو شهای مناسب زندگی و جلوگیری از بیماری بر اساس اصول روان شناختی است.    3 – سلامت روانی را تعریف كنید.

سلامت روانی فرد عبارت است از قابلیت او در ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران و توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی خویش محل مناسب و منطقی تعارضی هیجانی و تمایلات شخصی خود.    4 – بیماری روانی را بر اساس ملاك بهنجاری توضیح دهید.

كسی كه سلامت روانی خوبی دارد، بهنجار تلقی می شود. كلمه بهنجار می تواند معانی زیادی داشته باشد. اولین معنای آن مطابقت با هنجار است. مطابقت باهنجار یعنی قبول رفتارهای استاندارد، بهنجار كسی است كه به انتظارهای معقول و منطقی اجتماع پاسخ مناسب می دهد. دومین معنای بهنجار، مفهوم میانگین را می رساند. میانگین یك شاخص آماری است كه تمایل به مركز و حد وسط را نشان می دهد. بنابراین بهنجار كسی است كه رفتار او به رفتار اكثر مردم نزدیك است و در جهت افراط یا تفریط انحراف ندارد و متقابلاً نابهنجار كسی است كه رفتار او از رفتار اكثریت مردم دور است و به افراط و تفریط میل دارد.    5 – معیارهای سلامت روانی را نام ببرید.

1. ادراك درست و به جا از توانایی های خود و دیگران
2. سازگاری مناسب اجتماعی
3. احساسات گسترش یافته
4. داشتن هدف در زندگی
   6 – توضیح دهید چگونه یك انسان سالم دارای احساسات گسترش یافته است؟

انسان سالم دارای احساسات گسترش یافته است، یعنی می تواند احساسات و عواطف سایر انسانها را بفهمند و درك كند. فعالیت و عمل انسان سالم محدود به نیازها و آرزوی خود نیست بلكه او می تواند با انسان های دیگر تبادلات عاطفی مناسب داشته و در امور خانواده، ارتباط با دوستان و آشنایان و هم چنین در امور دینی، اجتماعی و یا سیاسی یا هر ارزشمند دیگری به صورت فعال مشاركت كند.    7 – بیماری روانی را بر اساس ملاك «غیرعادی بودن بر اساس مدل آماری» توضیح دهید.

براساس مدل آماری،فراوانی ویژگیهای آدمیان به گونه ای در جمعیت توزیع شده است كه اكثریت افراد جامعه، یك ویژگی را در حد متوسط و افراد كمتری، آن ویژگی را در حداقل و یا حداكثر خود دارا می باشند. به این مدل آماری، توزیع طبیعی و یا توزیع بهنجار گفته می شود. با به كار گیری این مدل كسانی كه نمرات جنسی بالا و یا خیلی پائین در رفتارهای خود می آموزند، رفتارها آن ها بر چسب رفتار غیرعادی می خورد.    8 – شخصیت ضداجتماعی چیست؟

شخصیت ضداجتماعی یك بیماری روانی است كه در آن فرد احساس اضطراب ، افسردگی و یا گناه نمی كند ولی رفتار او به دیگران آسیب می رساند.    9 – استرس چیست؟

استرس به هر گونه شرایط روانی فیزیكی گفته می شود كه ما آن را در هنگام سازگاری یاتطابق با محیط خود تجربه می كنیم.    10– ایجاد كننده استرس (stressor) چیست؟

پاسخ به كلیه شرایط درونی و حوادثی در محیط گفته می شود كه فرد را تهدید و یا وادار به مقابله می كند.    11 – فشار (pressure) چیست؟

فشار مفهومی دیگر از استرس، بخصوص در ارتباط با استرس توأم با كار و شغل است.
فشار زمانی بوجود می آید كه میزان سرعت كار افزایش یابد . یا برای انجام كار فرصت اندكی وجود داشته باشد و یا كارهای اضافه ای برای فرد حمل شود و یا زمانی كه فرد حداكثر توانایی خود برای یك دوره طولانی كار كند.
   12 – به چه صورت فشار بیشترین استرس را ایجاد می كند؟

فشار زمانی بیشترین استرس را ایجاد می كند كه شدید، مكرر غیرقابل پیش بینی و غیرقابل كنترل باشد.    13 – در چه صورت فشار روانی كمتری را تجربه خواهیم كرد ؟

مطالعات نشان می دهد كه هر چقدر توانایی ما برای كنترل مراحل تهدید ساز، بیشتر شود، فشار روانی كم تری را تجربه كرده و سازگاری بهتری با محیط خود خواهیم داشت.    14 – دو منشأ مهم فشار روانی را نام ببرید.

1. ناكامی
2. تعارض

15 – ناكامی چیست؟
هنگامی كه راه دستیابی به یك هدف خواستنی بسته شود و یا دستیابی به آن به تأخیر می افتد ناكامی روی می دهد.

16 – انواع ناكامی را نام ببرید:
1. ناكامی بیرونی
2. ناكامی شخصی یا ناشی از ناتوانی خود

17 – ناكامی شخصی را توضیح دهید.
ناكامی شخصی و یا ناكامی ناشی از ناتوانایی فردی بر اساس خصوصیات فرد است. به طور مثال اگر شما قدكوتاهی داشته باشید و بخواهید یك بستكبالیست شوید،یقیناً ناكام خواهید شد. ولی همین خصوصیت می تواند شما را در رسیدن به اهداف دیگر كمك كند.

18 – پرخاشگری (Aggression) چیست؟
به عمل آگاهانه جهت آسیب رساندن به دیگران و اشیاء پرخاشگری گفته می شود.

19– واكنش هایی را كه یك فرد در برابر ناكامی نشان می دهد نام ببرید
1. فرد در هنگام ناكامی به میزان كوشش و تلاش خود افزوده و سعی می كند مانع را از سر راه بردارد.
2. هنگام ناكامی فرد مانع را دور زده و سعی می كند تا به هدف خود برسد.
3. فرد به مانع حمله كرده و از خود پرخاشگری نشان می دهد.
4. هنگامی كه فرد به مانع برخورد می كند و نمی تواند به هدف خود برسد پرخاشگری خود را به افراد اشیاء كم خطرتر متوجه می سازد.
5 . در هنگام ناكامی فرد از رسیدن به هدف مأیوس گشته و با كناره گیری و افراد از موقعیت ناكامی خود غلبه كند.

20 – انواع تعارض را نام ببرید.
1. تعارض گرایش – گرایش
2. تعارض اجتناب - اجتناب
3. تعارض گرایش – اجتناب

21 – تعارض گرایش – گرایش را توضیح دهید:
این ساده ترین نوع تعارض است و فرد بایستی بین دو هدف خواستنی یكی را انتخاب كند.

22 – تعارض اجتناب – اجتناب را توضیح دهید:
اجبار به انتخاب بین دو هدف منفی و یا ناخواستنی منجر به تعارض اجتناب – اجتناب خواهد شد.

23 – چرا تعارض های گرایش – اجتناب به سختی قابل حل شدن هستند؟
تعارض های گرایش – اجتناب به سختی قابل حل شدن هستند زیرا از یك سو به سمت هدف خواستنی رفتن منجر به دلهره و اضطراب می شود و از سوی دیگر فرار و عقب نشینی از آن، باعث ایجاد ناكامی و بی كفایتی در شخص می گردد. در تعارض گرایش – اجتناب فرد با حالت دو سوگرایی مواجه می شود.

24 – واكنش نسبت به فشار روانی در چند سطح صورت می گیرد نام ببرید.
واكنش نسبت به فشار روانی در سه سطح صورت می گیرد:
1. پاسخ هیجانی
2. پاسخ فیزیولوژیك
3.پاسخ رفتاری

25 - پاسخ های فیزیولوژیك به فشار روانی كدام ها هستند، نام ببرید.
واكنش حمله و واكنش فرار

26 – سیستم عصبی خودكار چیست؟
سیستم عصبی خودكار از اعصابی تشكیل شده است كه با قلب، رگ های خونی، ماهیچه های صاف و غدد درون ریز مرتبط است. این سیستم به صورت خودكار بدون دخالت و اختیار ما حمل می كند. ضربان قلب، هضم غذا و عرق كردن بدن در این سیستم عمل می كنند و خارج از اختیار ما هستند.

27 – چه زمانی اضطراب نابهنجار محسوب می شود؟
اضطراب تنها زمانی نابهنجار محسوب می شود كه در برابر موقعیت هایی رخ می دهد كه اكثر مردم به راحتی آنها را حل و فصل می كنند.

28 – منظور از اختلال های عاطفی یا خلقی چیست؟
اختلال های عاطفی یا خلقی گروهی دیگر از اختلالات روانی هستند كه با آشفتگی های هیجانی مشخص می شوند كه به نوبه ی خود این آشفتگیها باعث آشفتگی هایی در فرآیندهای فیزیكی، ادراكی و اجتماعی و افكار می شود.

29 – اختلال اسكیزوفرنی چیست؟
اسكیزوفرنی به گروهی از اختلال ها اطلاق می شود كه مشخصه ی اصلی آن ها در هم ریختگی شدید شخصیت، تحریف واقعیت و ناتوانی در انجام امور زندگی روزانه است. همانگونه كه اختلال خلق ویژگی اصلی اختلال های عاطفی است. اختلال تفكر، ویژگی اصلی اختلال اسكیزوفرنی است. این افراد دارای هذیان و توهم هستند. علاوه بر این فرد اسكیزوفرنیك دارای خلق آشفته و هیجانهای نامناسب و بدون توجه به موقعیت می باشد.

30 – هذیان و توهم را تعریف كنید.
هذیان ها باورهای غلطی هستند كه در فرد بیمار وجود دارند ولی هیچگونه واقعیت خارجی ندارند، توهمات اداراكات حسی هستند كه بدون محرك واقعی خارجی روی می دهد.

31 – تیپ شخصیتی الف و ب را توضیح دهید.
تیپ شخصی الف فردی است كه شدیدیاً رقابت جوی بوده و از خود و دیگران توقع زیادی دارد و معمولاً تحت فشار زیاد كار می كند . به خاطر این ویژگیها عقیده بر این است كه افراد تیپ الف بیش از معمول در معرض خطر ابتلا به حملات قلبی هستند.
در نقطه ی مقابل تیپ شخصیتی ب است كه افرادی نسبتاً آرام ، صبور ، سهل گیر هستند. تیپ شخصیتی فردی است كه عجله در انجام كارها ندارد، كم تر رقابت جو و كم تر عصبانی می شود.

32 – تعریف سازمان جهانی بهداشت از بهداشت روانی چیست؟
فرآیند تواناسازی مردم برای بهبود افزایش تسلط بر سلامتشان

33 – متخصصان بهداشت، بهداشت روانی را چگونه تعریف كرده اند؟
علم و هنر كمك به مردم برای تغییر شیوه زندگیشان به منظور رسیدن به كمال مطلوب سلامتی

34 – پیشگیری را از چند دیدگاه می توان بررسی كرد؟ نام ببرید.
دو دیدگاه :‌دیدگاه موقعیت مدار و دیدگاه فرد مدار

35 – دیدگاه موقعیت مدار و فرد مدار در مورد پیشگیری را توضیح دهید.
در دیدگاه پیشگیری موقعیت مدار، تلاش متخصصان بهداشت و سلامت روانی متوجه كاهش علل محیطی و موقعیتی رفتار غیرعادی است. در دیدگاه پیش گیری فردمدار، بر توانایی های فرد در مقابله با شرایطی كه امكان دارد به رفتار ناسازگار منجر گردد تأكید می شود.

36 – پیشگیری ثالث را توضیح دهید:
هدف پیشگیری ثالث كاهش آسیب هایی است كه در نتیجه ی اختلال حاصل شده است. بر اساس این پیشگیری از طریق توان بخشی و حمایت های اجتماعی می توان میزان آسیب را به حداقل رساند، هر چند كه ممكن است هیچگاه بهبودی كامل حاصل نشود.

37 – روان درمانی چیست؟
در هر نوع از روان درمانی یك ارتباط كمك دهی (درمان) بین یك فرد متخصص (درمانگر و مشخص كه نیاز به كمك دارد (مراجع) بوجود می آید.

38 – درمان مراجع – محوری را توضیح دهید.
درمان مراجع محوری – هدف فراهم كردن یك جو حمایتی عاطفی و هیجانی برای مراجع است كه در این جو آرام مراجع بتواند به نیازهای واقعی روانی خود بینش پیدا كرده و از آن طریق به سازگاری نسبی نائل آید.

39 – یكی از روش های مشهور در رفتار درمانی … است.
حساسیت زدایی تدریجی

40 – در دارو درمانی با استفاده از كدام نوع داروها، اختلال های روانی را معالجه می كنند؟
در دارو درمانی با استفاده از سه نوع اصلی داروها، ضداضطراب، داروهای ضدروان پریشی و داروهای ضدافسردگی، اختلال های روانی را معالجه می كنند.

41 – كدام گروه از روان شناسان به خدمات روان درمانی می پردازند؟
روان شناسان بالینی و روان شناسان مشاوره
تاریخ آخرین ویرایش:- -