تبلیغات
جامعه شناسی - نمونه سوالات پیش دانشگاهی دروس چهار دهگانه

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

یکشنبه 29 آبان 1390-12:19 ق.ظ. سوالات  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی کلیه دروس چهارده گانه

*** درس اول –  نظام جهانی

 1- مفهوم دولت ملت را تعریف کنید. چرا به آن گروه سرزمینی می گویند؟

2- در زمان های گذشته ، شکل غالب زندگی اجتماعی به جای دولت ملت، چه بود؟

3- وضعیت اقتصادی و روابط تجاری و سیاسی در واحدهای فئودالی ، عشیره­ای و امپراطوری چگونه بود؟

4- نظام جهانی فعلی چه تفاوت­هایی با نظام امپراطوری دارد؟

5- نظام جهانی چیست؟

 *** درس دوم –  تکوین نظام جهانی

1- امپراطوری­ها برای حفظ و گسترش خود به چه چیزی نیاز داشتند؟ این نیاز چه ارتباطی با افول امپراطوری­ها داشت؟

2- چرا تا مدت­های مدید، امکان تسلط یک یا چند تن از فئودال ها بر تمام اروپا از بین رفته بود؟

3- چه تفاوتی بین شهرهای امپراطوری با شهرهای جدید وجود دارد؟

4- اصطلاح بورژوا ، به چه کسانی اطلاق می شود؟ چرا این اصطلاح جنبه­ای منفی و تحقیر آمیز داشت؟

5- مهم ترین هدف زندگی بورژوا ها چه بود؟

6- گسترش تجارت در نظام بورژوازیی، مستلزم شکل گیری چه نوع حکومتی بود؟

7- شکل گیری  دولت ملت­ها مستلزم چه تغییری در رابطه ی بین سیاست و اقتصاد است؟

8- در قرون وسطا ، حکومت­ها ، مشروعیت خود را از کجا کسب می کردند؟

9- دلایل مبارزه­ی شهرهای مستقل با کلیسا چه بود؟    

10- دیدگاه رنسانس را نسبت به کلیسا و مسیحیت، بنویسید؟

11-تأثیر بورژوازی را در رشد صنعت توضیح دهید؟

12- در نظام جهانی، رابطه ی حکومت و اقتصاد چگونه است؟ توضیح دهید؟

13- تفاوت نظام جهانی با امپراطوری از حیث رابطه­ی بین سیاست با اقتصاد را بنویسید.

 *** درس سوم گسترش جفرافیایی نظام جهانی

 1-     چرا کشور­های استعمارگر اسپانیا و پرتغال به زودی جای خود را به کشور­هایی چون انگلیس و فرانسه دادند؟

2-     نوع روابط بین واحد­های امپراطوری با روابط واحدهای وابسته به کشورهای استعمارگر چگونه بود؟

3- چرا کشورهای مستعمره حتی بعد از استقلال، هم چنان از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای استعمارگر بودند؟

4- منظور از رابطه ی مرکز پیرامون چیست؟

5- اروپایی­ها چگونه در کشورهای  تحت سلطه واحد­های امپراطوری  نفوذ می کردند؟

6- امپراطوری­ها چگونه به حکومت­های از نوع دولت ملت، تغییر یافتند؟

7- چگونه اقتصاد واحدی در جهان شکل گرفت؟

  *** درس چهارم نهادمندی نظام جهانی

 1- دلیل جنگ­ جهانی اول و دوم چه بود؟

2- سازمان ملل متحد در چه زمانی به وجود آمد؟ اهداف این سازمان چیست؟

3- ارکان سازمان ملل متحد را نام ببرید؟

4- از سازمان­های وابسته به سازمان ملل که در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و تسلیحات فعالیت  می کنند، چند نمونه را نام ببرید؟

5- چهار نمونه از حقوق و وظایف کشور­های عضو سازمان ملل را بنویسید؟

6- وظیفه­ی اصلی شورای امنیت چیست؟ این شورا با چه اقداماتی این وظیفه را اجرا  کند؟

7- سه مورد از اهداف و آرمان­های جهانی را بنویسید؟

8- نهادی شدن یا نهادمندی را تعریف کنید؟

9- منظور از «نهاد مندی نظام جهانی» چیست؟

10- سه نمونه از پیمان­های منطقه­ای را نام ببریید؟

  *** درس پنجم جهانی شدن اقتصاد

 1- گسترش تجارت و مبادله بین کشورهای جهان چه نتیجه­ای به همراه داشت؟

2- وابستگی اقتصادی جوامع به یکدیگر چه زمانی تشدید می­شود؟

3- دلیل ایجاد و تقویت نهادهای بین المللی و وظیفه ی آنها چیست؟ دو نمونه از این نهاد­ها را نام ببرید؟

4- چرا برخی سرمایه داران به جای کشور خود، در کشور­های دیگر سرمایه گذاری می کنند؟

5- چرا برخی دولت ها برای سرمایه گذاری خارجی، تسهیلاتی قائل می شوند؟

6- در چه حالتی سرمایه گذاری خارجی به ادغام اقتصادی بیشترمنجر می­شود؟

7- شرکت­های چند ملیتی چگونه شرکت­هایی هستند؟ سه نمونه از این شرکت­ها را نام ببرید؟

8- درباره ی جهانی شدن چه نظراتی وجود دارد؟

9- گروهی که جهانی شدن را امری مثبت تلقی می­کنند، چه دلایلی ارائه می دهند؟

10- گروهی که با جریان جهانی شدن مخالف هستند برای مخالفت خود چه دلایلی دارند؟

  *** درس ششم دهکده ی جهانی (1)

 1- اصطلاح دهکده­ی جهانی از کیست؟ این اصطلاح را توضیح دهید؟

2- وسایل ارتباط جمعی جدید ، چه شرایطی را برای تعامل فراهم آورده است؟ با ذکر مثال.

3- فناوری ارتباطی جدید برای دولت­ها و افراد چه پیامدهایی دارد؟

4- اصطلاح جهانی شدن از بُعد ارتباطات و تعامل­های انسانی به چه شرایطی اشاره  می کند؟

5- گسترش فناوری ارتباطی جدید، چه تأثیری بر اقتصاد داشته است؟

 *** درس هفتم دهکده ی جهانی (2)

 1- هویت ملی جوامع (گروه سرزمینی) چگونه دوام می یابد؟

2- رسانه­ها با برد زیاد چه تأثیری در هویت ملی جوامع دارند؟

3- منظور از تهاجم فرهنگی یا آمریکایی شدن فرهنگ چیست؟

4- چه دیدگاه­هایی درباره­ی تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن وجود دارد؟

5- برداشت­های متفاوت از تهاجم فرهنگی، در چه نکته­ای با هم مشترک هستند؟

6- آمریکا چگونه توانسته است ذایقه افراد جوامع دیگر را مطابق فرهنگ خود شکل دهد؟ نتیجه­ی چنین کاری چیست؟

7- گروه­های فراملی چگونه شکل می گیرند؟ با ذک یک مثال.

8- چه عاملی امکان فعالیت گروه های فراملی را بدون رویارویی با محدودیت مکان مشترک فراهم کرده است؟ با ذکر یک مثال.

  *** درس هشتم نابرابری در نظام جهانی (1)

 1- برای ارزیابی نابرابری در ثروت در نظام جهانی از چه معناهایی می توان استفاده کرد؟ با ذکر یک مثال.

2- نابرابری در قدرت را با چه شاخص­هایی می­توان معین کرد؟

3- کشورها بر اساس قدرت آنها در جهان، به چند گروه تقسیم می­شوند؟ توضیح دهید.

4- منبع عمده­ی ثروت و قدرت در جهان کنونی چیست؟ توضیح دهید؟

5- حق وتو چیست؟

6- نمونه­ای از نابرابری در درون سازمان­های بین المللی را بنویسید؟

 *** درس نهم نابرابری در نظام جهانی (2)

1- رابطه ی مرکز پیرامون از بدو تکوین نظام جهانی تاکنون چگونه بوده است؟

2- منظور از اقتصاد سرمایه داری یا صنعتی چیست؟

3- اقتصاد پسا سرمایه داری و پسا صنعتی چیست؟

4- در اقتصاد سرمایه داری یا صنعتی، تقسیم کار در نظام جهانی چگونه است؟

5- با پیدایی اقتصاد اطلاعاتی پسا صنعتی، تقسیم کار جهانی چه تغییری یافت؟

6- کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی را تعریف کنید؟

7- به چه کشوری سر کرده­ی نظام جهانی می گویند؟ با ذکر مثال.

8- حاشیه نشین­های نظام جهانی چه کشور­هایی هستند؟ با ذکر مثال.

9- انحصار­های پنج گانه­ی کشور­های مرکز را نام ببرید؟

10- آمریکا برای توجیه حمله ی خود  به عراق از چه استدلال­هایی سود جست؟

11- گروه 8 چیست؟

12- آیا تغییر جایگاه در نظام جهانی امکان پذیر است؟ توضیح با ذکر مثال.

  ***  درس دهم بازی در نظام جهانی

 1- چرا دست یابی جوامع به اهداف خود در نظام جهانی، دشوار است؟

2- ویژگی­های عمل یا بازی در نظام جهانی کدامند؟

3- راهبرد (استراتژی) را تعریف کنید؟ راهبرد­ها به چند دسته تقسیم می­شوند؟

4- راهبرد­های کوتاه مدت با توجه به چه واقیعتی، تعیین می شود؟ یکی از استراژی­های آمریکا در قبال ایران را مثال بزنید.

5- چرا صحبت درباره­ی اهداف، وسایل و راهبرد­های دولت ملت ها راحت تر از صحبت درباره­ی اهداف سایر واحد­های اجتماعی است؟

6- مهم ترین بازیگران عرصه ی جهانی کدام واحد اجتماعی است؟ توضیح دهید.

  ***  درس یازدهم اهداف دولت ها در عرصه ی جهانی

 1- به چه اهدافی، اهداف اساسی یا درجه­ی اول گفته می شود؟ مهم ترین آنها را نام ببرید.

2- اهداف درجه دوم جوامع کدامند؟ مثال بزنید؟

3- «هدف­های جهانی» یا «دراز مدت» جوامع چیست؟ با ذکر مثل.

4- «حفظ موجودیت» را به عنوان یکی از اهداف اساسی هر جامعه ، تعریف کنید؟

5- چرا به رسمیت نشناختن هویت یک دولت ملت به معنای تهدید حیات آن جامعه است؟

6- «حق تعیین سرنوشت» یا «استقلال» جوامع به چه شکلی نقص می شود؟ با ذکر مثال.

7- منظور از «حفظ امنیت ملی» چیست؟

8- موردی را مثال بزنید که در آن ها «امنیت ملی» یک جامعه مورد تهدید قرار گرفته باشد؟

9- «راهبرد امنیت ملی» چیست؟ مثال بزنید.

10- راهبردهای امنیت ملی آمریکا در عصر حاضر چیست؟

11- «جنگ سرد» بین چه کشورهایی بود؟ معنی آن را بنویسید؟

12- راهبرد «جنگ سرد» چگونه پایان یافت؟ آمریکا پس از آن چه راهبردی را برای امنیت خود تعریف کرد؟

  ***  درس دوازدهم روش ها و وسایل دست یابی به اهداف

 1- انواع روش­ها و وسایلی را که جوامع برای دست یابی به اهداف از آن­ها سود می­جویند نام ببرید؟ رایج ترین روش­ها کدام است؟

2- «دیپلماسی» را به عنوان مهم ترین ابزار دست یابی به اهداف، تعریف کنید؟

3- «اقناع» چه زمانی شکل می گیرد؟ با ذکر مثال.

4- پیشنهاد پاداش و تهدید به مجازات، بر چه مبنایی انجام می گیرد؟

5- از پاداش­ها و تهدیدات اروپایی­ها برای وادار ساختن ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم، هر کدام سه مورد بنویسید؟

6- «کلیشه» یا «انگاره» چیست؟

7- چه چیزی باعث شده است که جوامع از رسانه ها به عنوان ابزاری جهت مقاصد خود سود جویند؟

8- آیا انگاره سازی رسانه ها فقط درباره ی کشورها و جوامع است؟ توضیح دهید.

9- چرا رسانه­ها مکمل دیپلماسی و حتی بخشی از آن به حساب می آیند؟

10- اهمیت اقتصاد را در حیات جوامع، توضیح دهید؟

11- «اقتصاد» را به عنوان یکی از ابزارهای دست یابی به هدف در نظام جهانی توضیح دهید؟

12- چهار مورد از اقدامات خصمانه ی آمریکا بر علیه جموری اسلامی ایران را که جنبه­ی اقتصادی دارند، توضیح دهید؟

13- صورت آشکار و بارز استفاده از ابزار نظامی، چیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

  ***   درس سیزدهم  ایران و نظام جهانی

 1- آیا می توان روابط ایران در دوره ی صفویه با دولت­های اروپایی را آغاز ادغام ایران در نظام جهانی دانست؟

2- ادغام ایران در نظام جهانی از چه زمانی آغاز شد؟

3- آیا تلاش­هایی که برای نوسازی ایران در دوره­ی پهلوی صورت گرفت، منجر به تغییر موقیعت پیرامونی ایران شد؟ توضیح دهید.

4- در دوره ی پهلوی، توسعه ی ایران چگونه بود؟

5- انقلاب اسلامی چه شعارها و ارزش­های متعارضی با ارزش­های نظام جهانی مطرح کرد؟

6- چرا کشورهای مرکز، انقلاب اسلامی ایران را یک تهدید تلقی و با آن مقابله می کنند؟

7- به چهار مورد از اقدامات کشورهای مرکز برای محدود کردن انقلاب اسلامی ایران، اشاره کنید؟

8- نقش کشورهای مرکز را در جنگ تحمیلی ایران و عراق، بنویسید؟

9- موفقیت ایران در جنگ تحمیلی، چه پیامی داشت؟

 ***  درس چهاردهم جایگاه ایران در نظام جهانی

 1- اولین تلاش منظم برای توسعه ی ایران در چه زمانی آغاز شد و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چگونه ادامه یافت؟

2- چرا در دوران جنگ تحمیلی امکان اجرای برنامه های توسعه وجود نداشت؟

3- اجرای برنامه­های توسعه ی ایران پس از پایان جنگ با چه چالش­هایی رو به رو بوده است؟

4- جایگاه فعلی ایران در نظام جهانی، کجاست؟

5- در چشم انداز بیست ساله، چه جایگاهی برای ایران پیش بینی شده است؟
تاریخ آخرین ویرایش:- -