تبلیغات
جامعه شناسی - تست علوم اجتماعی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

شنبه 2 اردیبهشت 1391-10:54 ب.ظست های علوم اجتماعی پیش دانشگاهی- درس به درس (دروس ۸ تا آخر کتاب)

 

درس هشتم

۱- در تقسیم بندی كشورها و رتبه بندی آنها از نظر قدرت ، بالاترین و پایین ترین رتبه به ترتیب از آن كدام­یك از كشورها یا دولتهای زیر است؟

     الف) قدرتمند، ذره      ب) ذره ، ابرقدرت      ج) قدرتمند ، ابرقدرت         د) ابرقدرت ، ذره

۲- در راستای نابرابری درسازمان ملل، حق وتو به عنوان یك شاخص نابرابری به كدامیك از كشورهای زیر تعلق دارد؟

     الف) فرانسه،ایتالیا،آلمان،روسیه،چین               ب) روسیه، امریكا، آلمان، فرانسه، چین 

     ج) چین،روسیه،امریكا، انگلیس، فرانسه            د) فرانسه،امریكا،چین،روسیه،ژاپن

 ۳- بالاترین حق رأی با توجه به  میزان سهام در بانك جهانی به ترتیب به کدام کشورها تعلق دارد؟

       الف) ژاپن ، آلمان ، فرانسه               ب) امریكا، آلمان ، فرانسه 

       ج) امریكا، ژاپن ، آلمان                      د) آلمان ، ژاپن، امریكا

 ۴- منابع عمده­ی ثروت و قدرت در جهان کنونی چیست؟

        الف- فن­آوری- دانش                         ب- نیروی نظامی- تولید ملی

        ج- درآمد ملی- تولید ملی                  د- هزینه نظامی- تعداد ارتشیان

۵- از نظر قدرت چه نوع کشورهایی در مرتبه دوم قرار می گیرند؟

        الف- از بالاترین قدرت برخوردار باشند                   ب- در سطح منطقه قدرتمند شناخته شوند

        ج- در سطح جهانی قدرتمند شناخته شوند          ج- به دولت های ذره ملقب باشند

۶- در سال ۲۰۰۴ هزینه ی نظامی نظامی ۱۷۰ کشور جهان حدود ۷۴۱ میلیارد دلار بود چند درصد آن به آمریکا تعلق داشت؟

       الف- ۴۵           ب- ۴۲           ج- ۳۷             د- ۲۷

 

 درس نهم

 ۱- در نظام اقتصاد جهانی رابطه مركز- پیرامون برچه اساسی مشخص می شود؟

       الف) میزان سرمایه گذاری در کشورهای دیگر              ب) میزان درآمد ناخالص ملی         

        ج) جایگاه كشورها در نظام  تقسیم كار بین المللی     د) جایگاه كشورها از نظر قدرت نظامی

۲- كدامیك از جوامع زیر با این تعریف مشخص می شوند:كشورهایی كه در نظام تقسیم كار بین المللی نقشی ندارند، یعنی نه نیروی كار ماهر و نه منابع مواد خام دارند و نه در سرمایه ، صنعت و دانش جهانی سهمی دارند.

       الف) دولتهای ذره                      ب) كشورهای پیرامون       

      ج) كشرهای نیمه پیرامون             د) كشورهای حاشیه نشین نظام جهانی

 ۳- مهمترین منبع قدرت و ثروت در جهان كنونی .............. است .

     الف) دانش       ب) فناوری      ج) نیروی نظامی        د) دانش و فناوری

 ۴- در اقتصاد دانش محور ( پسا سرمایه­داری) سهم عمده تولید ناخالص مربوط به كدام بخش است ؟

            الف) صنعت         ب) كشاورزی       ج) خدمات      د) برابر است

۵- رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون از جهت برخورداری از مزایا :

        الف) از بدو تكوین نظام جهانی وجود داشته        ب) در طول زمان ادامه یافت

          ج) روز به روز بیش تر می شود                        د) هر سه مورد

 

 درس دهم

۱- هدف اصلی از طرح پی گیری راهبرد آمریكا در زمینه ی پرونده هسته ای ایران در شهریور سال 84 چه بود ؟

             الف) پشتیبانی از اروپائیان                                      ب) تسلط بر منابع ایران       

            ج) محروم کردن ایران از دست یابی به انرژی هسته ای     

              د) وادار كردن ایران به مذاكره با امریكا

۲- رفتار كدام­ یك از گروه­های زیر از قاعده مندی بیشتری برخوردار است ؟

         الف) سازمان های بین المللی               ب) واحدهای فراملی اقتصادی 

           ج) واحدهای فراملی اعتقادی                د) دولت- ملتها

۳- كدامیك از موارد زیر نشانگر مراقبت شركتهای تولیدی جهان از یكدیگر است ؟

         الف) افزایش تولیدات صنعتی                              ب) استفاده از فن اوری و تكنولوژی 

           ج) دست یابی به اسرار صنعتی یكدیگر                د) ایجاد بازارهای مشترك در جهان

۴- در كدامیك از مناطق جغرافیای زیر سلاحهای كشتار جمعی در حال گسترش است ؟

           الف) خاور نزدیك        ب) خاور نزدیك بزرگ     ج) اروپایی مركزی         د) امریكا

۵- به نظر آمریكا كدامیك از مفاهیم زیر برای آمریكا خطر محسوب می شود ؟ 

           الف) اسلام ناب            ب) اسلام و شیعه        ج) اسلام انقلابی      د) اسلام مبارز

 

 درس یازدهم

۱- كدام­ یك از اهداف زیر از اهداف درجه دوم کشورها در عرصه­ی جهانی شناخته می شوند ؟

           الف) حفظ استقلال    ب) حفظ موجودیت كشور     ج) توسعه اقتصادی      د) تأمین امنیت

۲- كدام­ یك از اهداف زیر اگر تحقیق نیابد موجب فروپاشی جامعه می شوند ؟

           الف) گسترش نفوذ در جهان            ب) افزایش وجهه­ی اجتماعی  

             ج) حفظ موجودیت كشور               د) رفاه اجتماعی

۳- مبارزات گاندی در هند برای بدست آوردن كدام هدف زیر بود؟

         الف) امنیت ملی   ب) حق تعیین سرنوشت     ج) رفاه توده ی مردم      د) حفظ موجودیت

۴- اختلال در كدام­ یك از موارد زیر تداوم زندگی جامعه را با مشكل مواجه می كند ؟

       الف) نابودكردن مردم       ب) منابع طبیعی    ج) اقتصاد       د) تهدید سرزمین

۵- آمریكا برای حفظ بازارهای جهانی به كدام مورد زیر نیازمند است ؟

       الف) تداوم تسلط خویش در جهان                   ب) انحصار منابع نفتی    

         ج) انحصار منابع نفت و گاز                            د) حفظ تمامیت ارضی

۶- كدام وضعیت نشان دهنده جنگ سرد می باشد ؟

      الف) قطع رابطه­ی سیاسی       ب) جنگ نامتقارن      ج) شبه جنگی    د) توسعه طلبی

۷- بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه­ی 1990 در عرصه­ی جهانی کدام دو قدرت اصلی حضور داشتند؟

    الف- آمریکا و شوروی     ب- آمریکا و انگلستان     

    ج- انگلیس و شوروی      ج- آمریکا و آلمان

۸- کدام مورد در اولویت راهبرد امنیت ملی کشور سودان قرار نمی­گیرد؟

    الف- داشتن سلاح­های پیشرفته             ب- خاتمه دادن به جنگ داخلی

    ج- حفظ تمامیت ارضی کشور                 د- عدم تجزیه کشور

 

درس دوازدهم

۱- مهمترین ابزار دیپلماسی كه مبتنی برگفتگو و مذاكره است كدام مورد زیر می باشد ؟

      الف) پیشنهاد پاداش         ب) تهدید به مجازات      ج) اقناع            د) تبلیغات

 ۲- به تصویری که از طریق آموزش و رسانه­ها به افراد منتقل می­شود، چه گفته می­شود؟

         الف- کلیشه      ب- روایت           ج- موقعیت           د- هویت

 ۳- کشورهایی که در زمان مذاکره و گفت و گو قدرت چانه زنی بیش­تری دارند که .............  .

        الف- از دیپلماسی قوی­تری برخوردارند              ب- به رسانه­های با برد زیاد مجهزند

         ج- از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند              د- قدرت نظامی بیشتری دارند

 ۴- کدام گزینه از وسایل دستیابی به اهداف در محیط بین المللی می باشد؟

        الف- ترویج عقاید           ب- اقتصاد         ج- توسعه طلبی        د- حفظ تمامیت ارضی

۵- از تلاش رسانه ها در جهت انتشار اخبار برای مشروع ساختن حمله آمریکا به عراق باچه عنوانی یاد می شود ؟

   الف) کلیشه سازی             ب) فریب افکارعمومی           ج) جنگ روانی          د) تبلیغات رسانه ای

۶- جلوگیری آمریکا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را می توان با استفاده از کدام یک ازابزارهای دست یابی به هدف توجیه کرد؟

    الف) تهدید به مجازات                ب)اقناع             ج) زور                    د) اقتصاد

۷- اگر دولت هایی که باهم گفت گو می کنند ارزش ها و باور های مشترک داشته باشند ، کدام گزینه شکل می گیرد؟

     الف) اقناع                    ب) دیپلماسی            ج)تبادل فرهنگی              د) روابط سیاسی

 درس سیزدهم

 ۱- از چه زمانی ادغام ایران در نظام جهانی آغاز شد؟

       الف- از دست رفتن بخش­هایی از ایران در زمان قاجاریه

        ب- گسترش روابط تجاری بین ایران و دولت­های غربی

        ج- ایجاد روابط بین ایران و اروپا در دوره صفویه

        د- پذیرفته شدن شرایط تجارت تعرفه­ای توسط حکام ایران

 ۲- نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت را باید  ............... محسوب کرد.

        الف- واکنش به سرسپردگی حکام قاجار به انگلیس

        ب- واکنش به ادغام ایران در نظام جهانی

         ج- حرکت در جهت بازگشت به هومیت ملی

        د- اقدام مردمی در جهت احیا­ی حکومت دینی

 ۳- هرات در زمان کدام پادشاه از دست ایران خارج شد؟

       الف- مظفرالدین شاه      ب- ناصرالدین شاه          ج- محمد شاه      د- احمد شاه

۴- کدام گزینه معتقد است که انسان محور همه چیز در جهان می باشد؟

  الف- نهیلیسم     ب- بورژوازی         ج- کاپیتالیسم         د- رنسانس

۵- با فروپاشی کدام سلسله اقتصاد ایران ضعیف گردید؟

   الف- صفویه     ب- زندیه         ج- افشاریه        د- قاجاریه

۶- انسان گرایی رنسانس بر آزادی و برابری انسان ها به عنوان .......... تاکید می کرد؛ در حالی که  انقلاب اسلامی آنها را .......به بشر می دانست.

    الف) غایت زندگی انسان - وسیله بودن برای زندگی جاوید

     ب) محور همه چیز در جهان - ودیعه الهی

      ج) حقوق طبیعی - محور همه چیز در جهان

       د)حقوق طبیعی-  ودیعه الهی

۷- انقلاب اسلامی قبل از هر چیز بر...........هویت ایرانی تاکید کرد و با شعار .........به احیاء باورها و ارزش هایی پرداخت که با ارزش ها و باورهای نظام جهانی سازگاری نداشتند.

      الف) وجوه دینی - بازگشت به خویش               

      ب) وجوه ملی - بازگشت به خویش 

       ج) وجوه ملی - بازگشت به هویت ملی       

       د) وجوه دینی - بازگشت به هویت ملی 

۸- نظام جهانی در خاستگاه خود با چه ارزش­هایی رشد و نمو کرد؟

   الف- سرمایه­ داری- دنیاگرایی                   ب- انسان­گرایی- آخرت­گرایی

    ج- انسان­گرایی- دنیا­گرایی                       د- گرایش به معنویت- انسان­گرایی

 

 درس چهاردهم

 ۱-  مسیری که از طریق آن کشورها می توانند جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر دهند، کدام است؟

          الف- رشد       ب- کسب ثروت      ج- کسب قدرت          د- توسعه

۲-    اولین برنامه­ی توسعه ایران  پس از پیروزی انقلاب اسلامی  از چه سالی اجرا شد؟

            الف- ۱۳۵۸       ب- ۱۳۷۴             ج- ۱۳۶۸             د- ۱۳۷۹      

۳-  پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهمترین مانع بر سر راه توسعه ایران چه بود؟

           الف- هشت سال جنگ تحمیلی و خرابی­های ناشی از آن

            ب- تلاش دولت برای تأمین حداقل شرایط زیست برای مردم

            ج- نابسامانی­های مانده از دوره­ی پهلوی وابسته به بیگانه

            د- رشد و توسعه وابسته به کشورهای بیگانه

۴- پس از اجرای چندین برنامه توسعه در ایران پس از انقلاب، کشور ما در حال تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی به عنوان  .............. می­باشد.

        الف- پیرامونی          ب- نیمه پیرامونی           ج- مرکز        د- سرکرده

۵- در طول سده گذشته تلاش هایی برای توسعه ایران صورت گرفته است. اولین تلاش منظم در این زمینه در چه رمانی صورت پذیرفت؟

   الف- دوره حکومت رضا شاه                     ب- دوره حکومت محمد رضا     

    ج- نخست وزیری مصدق                      د- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۶- کدام یک از موارد زیر را نمی توان جزء چالش های فرا روی ایران در طول اجرای برنامه های خود دانست؟

      الف- تحریم اقتصادی و اعمال محدودیت توسط کشور های مرکز  

      ب- خرابی های ناشی از جنگ    

      ج- رشد میزان بی سوادی در جمعیت ۲۴-۱۵ ساله

       د- رشد سریع جمعیت 

۷- علت این که توسعه در دوره پهلوی را  « توسعه وابسته » می خوانند چیست؟ زیرا .......

      الف-  این توسعه سبب ایجاد وابستگی به نظام های اقتصادی قوی دنیا شد.

      ب-  عامل آن درونی نبود ُ بلکه نیازهای نظام جهانی و کشور های مرکز بود.  

      ج- وابستگی صنایع داخلی را به فن آوری کشورهای نیمه پیرامونی افزایش داد.

       د-  سبب وابستگی بخش کشاورزی به تکنولوژی دست دوم کشورهای مرکز شد.

۸-اولین تلاش منظم برای توسعه­ی ایران در کدام دوره صورت پذیرفت؟

    الف- دوره ساسانی    ب- دوره قاجاریه     ج- دوره رضا شاه    د- بعد از انقلاب اسلامی

۹- تجربه­ی نرخ رشد 6 تا 7 درصدی در سال­ها پس از جنگ تحمیلی و قرار گرفتن ایران در آستانه­ی جهش اقتصادی، نشانه­ی چیست؟

    الف- تثبیت موقعیت پیرامونی                 ب- رشد اقتصادی بالا

    ج- آغاز راهی برای تغییر موقعیت            د- افزایش تولید ناخالص ملی 

                                                                                                           

                                                                                                                     پایان
تاریخ آخرین ویرایش:- -